روش های پرداخت به دکتر سامان

  • paypal1 paypal-old yandex money paypal.me/qiasi
  • لینک پرداخت مجازی (با مجوز بانک مرکزی و تحت مشاهده مدارک این جانب توسط واسط): zarinpal zarinp.al/@saton
  • کارت شتابی من با آدرس بانک سامان میدان بیهقی تهران:6219861030742570
  • شماره تبادل اطلاعات بانکی شبا: IR60-0560-9301-8880-0916-1080-01
  • ارزهای دیجیتال: اسکن عکس پایین یا کپی متن زیر
bitcoin:17CXrowwZJbqfP4C3kVsYzrWAasZ8P7id

زمان به خود آمدن

در صورتی که نیاز به فتوکپی مدارک من دارید تا بتوانید تشخیص دهید که فردی که پول را از بانک یا واسط می گیرد خودم هستم لطفا به لینک پیوند مراجعه و یک دسترسی کوتاه مدت با دوره زمانی محدود (پس از آن باید همه چیز پاک شود) خریداری فرمایید قابل ذکر است فعلا مبلغ ناچیز بوده و تنها ثبت نام شماست که حائز اهمیت بوده.

بادبرده و باد آورده و با باد رفته ها

اگر مقداری وجه مبلغ دار درون حساب کاربری من تو سایت خودتان افتتاح نموده اید می توانید میزان و مدرک موجودی آن را از طریق ایمیل رایانامه به من ارسال تا در صورت اثبات قابلیت استفاده با عدد واقعی درست و مطابق آنچه ادعا شده بیاییم و چیزی بخریم ولی اگر کوپن است یا هزینه خدمات را در مقابل افزایش داده اید به ستون بعدی سمت راست

گذشته را بپذیر!

گر چه شما مدیر برنامه های خود هستید اما نباید دیگران را متقاعد به راضی شدن به رسیدن شما به اهدافتان بکنید بلکه باید خود سازگار گشته و همه را طالب همنشینی با خود گردانده و در کناری هم به  من می توانم به هر اندازه که در توان خود است از خدمات شما استفاده کنم تا جایی که مشکل قانونی یا آیین نامه ای برخورد نکنم پس اگر کوپن یا تخفیف دارید بدهید فرم تماس خود اهمیت لازم را بدهید